ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชายหญิง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชายหญิง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีเอกสารดังนี้ กำหนดยื่นซอง 4 เมษายน 2560 - 27 เมษายน 2560 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

1.ประกาศสอบราคา

2.ราคากลาง

3.เอกสารสอบราคา

4.แบบรูปและรายการ

5.TOR