การจัดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ"

การจัดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ" วันที่ 4 กันยายน 2559  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดขี้เหล็ก  โดย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ , ผู้ประกอบการ , กัสโก้ ร่วมกับ 5 ชุมชนรอบนิคมฯ คือชุมชนบ้านวังทอง ชุมชนศรีบุญยืน ชุมชนสันป่าฝ้าย ชุมชนบ้านขี้เหล็ก และชุมชนสันปูเลย