การจัดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ"

การจัดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ" วันที่ 4 กันยายน 2559  ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดขี้เหล็ก  โดย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ , ผู้ประกอบการ , กัสโก้ ร่วมกับ 5 ชุมชนรอบนิคมฯ คือชุมชนบ้านวังทอง ชุมชนศรีบุญยืน ชุมชนสันป่าฝ้าย ชุมชนบ้านขี้เหล็ก และชุมชนสันปูเลย

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  • วันที่: 4 กันยายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนงานกิจกรรม/โครงการเครือข่าย...

จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ...