สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(สนน.) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2562

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรมภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านทางการศึกษา เพื่อฝึกทักษะการเรียนพื้นฐานการงานอาชีพ หลักสูตร "ซ่อมแซมเสื้อผ้าและประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า"