สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(สนน.) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2562