ทำเนียบโรงงาน

คลิกเพื่อดาวน์โหลดทำเนียบโรงงาน 

(อัพเดท ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

 
ทำเนียบผู้ประกอบอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ลำดับ     ชื่อบริษัท/จำนวนพื้นที่ ประกอบกิจการ/สัญชาตินักลงทุน
  เขตอุตสาหกรรมทั่วไป  
1 บจก. โกชู โคซัน                          ประกอบเครื่องจักรใช้สำหรับทำน้ำให้
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคหนือ  บริสุทธิ์และให้คำปรึกษาระบบ
  ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน 51000   คุณภาพน้ำ
  โทร. 0-5355-2363 โทรสาร 0-5355-2364   ไทย, ญี่ปุ่น
  E-mail:gkcchm@goshu.co.th  
  5  ไร่  
2 บจก.คอนดิเมนต์ แฟคเตอรี่ ผลิต,ถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  51000     
  โทร.  0-5358-1170-5 โทรสาร 0-5358-1179     
  10 ไร่  
3 บจก. เค.พี. (จอมทอง) ห้องเย็นเก็บพืชผลการเกษตร
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  84  หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และโกดังเก็บสินค้า
  ต. บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน  51000    ไทย
  โทร. 0-5358-2581   
  10 ไร่  
4 บจก.ฮิตาชิ  แอสเตโม ลำพูน                       โรงงาน 1 คาร์บิวเรเตอร์สำหรับรถจักรยานยนต์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่  13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ไทย
  ต.มะเขือแจ้  อ.เมืองจ.ลำพูน  51000   
  โทร. 0-5358-1189-92   โทรสาร 0-5358-1193    
  E-mail:chachol@keihin.co.th  
  33  ไร่  
5 บจก.ฮิตาชิ  แอสติโม ลำพูน                       โรงงาน 2 คาร์บิวเรเตอร์สำหรับรถจักรยานยนต์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่  13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ไทย
  ต. มะเขือแจ้  อ.เมืองจ.ลำพูน  51000    
  17  ไร่  
6 บจก.ฮิตาชิ  แอสติโม ลำพูน                      โรงงาน 3  
 
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 298/1 หมู่  13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    
คาร์บิวเรเตอร์สำหรับรถจักรยานยนต์
  ต. มะเขือแจ้  อ.เมืองจ.ลำพูน  51000  
  ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ไทย
7 บจก.  เจนธุรกิจอุตสาหกรรม                   หยุดกิจการ ผลิตอาหารสัตว์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 60/22 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไทย
   ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000  
  3  ไร่  
     
8 บจก. ซัน- เอสึ เอนจ์ (ไทยแลนด์) ผลิตท่ออลูมิเนียม
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 186  หมู่ 4   นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญี่ปุ่น
  ต. บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000     
  โทร. 0-5358-1642 โทรสาร 0-5358-1643  
  4 ไร่  
9 บจก.  ทานากะ พรีซิสชั่น  (ประเทศไทย)        โรงงาน 1 ประกอบชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญี่ปุ่น,ไทย
  ต.บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน51000    
  โทร. 0-5358-1224-7   โทรสาร 0-5358-1230     
  E-mail:Tpt@lamphun.net  
  21  ไร่  
10 บจก.  ทานากะ พรีซิสชั่น  (ประเทศไทย)       โรงงาน 2 ประกอบชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 83  หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ญี่ปุ่น,ไทย
  ต.บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน51000    
  9  ไร่  
11 บจก.  ไทยนิจิ อินดัสทรี  ผลิตขนมปังอบกรอบ (จากข้าว)
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 77  หมู่  13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไทย, ญี่ปุ่น
  ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000     
  โทร. 0-5358-1222-3   โทรสาร 0-5355-2500  
  E-mail:arare@thai-nichi.com  
  18 ไร่  
12 บจก.  ไทยไปป์ภาคเหนือ  ผลิตท่อ พี.วี.ซี
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่77/1-4หมู่13นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย
  ต.มะเขือแจ้ อ. เมือง  จ.ลำพูน  51000   
  โทร. 0-5358-1412-3 โทรสาร 0-5358-1414  
  38 ไร่  
13 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
  ฝ่ายปฏิบัติการทรัพย์สินพร้อมขาย ชั้น 6 อาคารสุขุมวิท  
  (อาคาร2)เลขที่ 10ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย   
  กรุงเทพฯ10110  
  โทร. 02-2088327/7 ไร่  
14 บจก.  ไบโอ-เจน ฟิดมิลล์  ผลิตอาหารสัตว์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 75/1หมู่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ไทย
   ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  
  โทร.0-5358-1221,0-5358-137โทรสาร 0-5358-1379   
  9  ไร่  
15 บจก.  ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง           ยังไม่ดำเนินการ       ผลิตกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา/อุปกรณ์
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่1516 ถ.ประชาราษฎร์  บางซื่อ กรุงเทพ ฯ   ไทย
  โทร. 0-2587-0111 โทรสาร 0-2586-9475  
  28 ไร่  
16 บจก.  พิสิฐอุตสาหกรรม  ห้องเย็นรับฝากสินค้า, แปรรูปไม้
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 84/1-2หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    ไทย
  ต.บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน  51000   
  โทร. 0-5355-2425-7 โทรสาร 0-5355-2269  
  E-mail:psi@lamphun.net  
  13 ไร่  
17 บจก. ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นท์ (ประเทศไทย) ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 68/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น, สิงคโปร์
   ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000   
  โทร. 0-5358-1002-8 โทรสาร 0-5358-1010-11  
  E-mail:suree.c@th.fujikura.com  
  49 ไร่  
18 บจก.  ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม                    โรงงาน 1 ผลิตส่วนประกอบชุดชั้นในสตรี  
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่60/23 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น, ฮ่องกง,มาเลเซีย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000    
  โทร. 0-5355-2560-1 โทรสาร 0-5355-2562  
  E-mail:lpadm@utaxfm.com  
  6 ไร่  
     
19 บจก.  ลานนาโปรดักส์  ผลิตวาซาบิ, น้ำมันหอมระเหย
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 68,68/5 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ไทย, ญี่ปุ่น
  ต.บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน  51000 โทร. 0-5358-1170-5,    
  0-5358-1168-9 โทรสาร 0-5358-1179  
  E-mail:precha@lannaproducts.co.th                    
  22  ไร่  
20 บจก. เวิลด์แนชเชอรัล ฟู้ด แปรรูปพืชผลทางการเกษตร  (ขิงดอง)
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไทย
  ต.บ้านกลาง   อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000  
  โทร. 0-5355-2081-3 โทรสาร 0-5355-2084  
  E-mail:yongyuth@world-group.info  
  15 ไร่  
21 บจก.อินเตอร์พรีทีฟ แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 370หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไทย
  ต.บ้านกลาง   อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000  
  โทร.0-5358-2777 โทรสาร 0-5358-1309  
  E-mail:sales_lamphun@interpretive.co.th  
  4 ไร่  
22 บจก.  อี่เจิ้งอุตสาหกรรม   แผ่นเหล็กรีดลอน  เคลือบสี  ลำไย
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 177  หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   อบแห้ง  พืช  ผัก  ผลไม้ดอง
  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000   ไต้หวัน
   โทร. 0-5355-2078-9 โทรสาร 0-5355-2080  
  11 ไร่  
23 บมจ.  เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  ผลิตเบเกอรี่ 
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ 4 นิคมอุตสาหรรมภาคเหนือ (เค้ก,ขนมอบ,ขนมปัง,ขนมหวาน)
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ไทย
  โทร0-5358-2593-4 โทรสาร 05358-2592  
  4 ไร่  
     
24 บมจ.เอเชี่ยน ไฟต์โตซูติคอลส์ ผลิตเครื่องสำอางค์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่84/3  หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไทย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน51000      
  โทร. 0-5358-1374 โทรสาร 0-5358-1375  
  E-mail:ggc@chmai.loxinfo.co.th  
  5 ไร่  
25  นายอุทัต  สุวิทย์ศักดานนท์     คลังสินค้า
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่103 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไทย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ. ลำพูน 51000   
  โทร. 0-5358-2120-1 โทรสาร 0-5358-2119  
  15 ไร่  
26 บจก.แอล พี ฟิดส์เทค (ประเทศไทย)       หยุดกิจการ ผลิตวัตถุดิบเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่115 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  อาหารสัตว์
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ. ลำพูน 51000  ไทย
  0-5358-1231,0-5358-1423 โทรสาร0-5358-2119  
  15 ไร่  
27 บจก. นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์)   โรงงาน 2             ผลิตก๊าซไนโตรเจน
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  209 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย,ญี่ปุ่น
   ต.บ้านกลาง อ.เมืองจ.ลำพูน51000   
  โทร.0-5357-5521 โทรสาร 0-5357-5523  
  5  ไร่  
  เขตประกอบการเสรี  
28 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สถานีไฟฟ้าย่อย
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ ไทย
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000  
  โทร.0-5309-1900โทรสาร.0-5309-1914  
  7 ไร่  
     
  เขตประกอบการเสรี  
     
     
     
     
29 บจก.  เค อี ซี (ประเทศไทย)                โรงงาน 1 ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  60/28 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   เกาหลี
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
  โทร.0-5358-1417-22 โทรสาร 0-5358-1416  
  E-mail:info@kec-t.com  
  17 ไร่  
30 บจก.  เค อี ซี (ประเทศไทย)             โรงงาน 2 ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  60/30 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   เกาหลี
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
  23  ไร่  
31 บจก.  คังเซโด                              โรงงาน 1 ผลิตแปรงเสริมสวย  พู่กันวาดภาพ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่105/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และส่วนประกอบ
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น, ไทย
  โทร.0-5358-1515 โทรสาร 0-5358-1514  
  E-mail:kanseido@lamphun.net  
  3 ไร่  
32 บจก.  คังเซโด                              โรงงาน 2 ผลิตแปรงเสริมสวย  พู่กันวาดภาพ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 60/27 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และส่วนประกอบ
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น, ไทย
  6 ไร่  
33 บจก.  เคียวเซร่า  คริสตัล ดีไวซ์ (ประเทศไทย)  ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   (หยุดประกอบกิจการชั่วคราว)
   โทร.0-5358-1201-5 โทรสาร 0-5358-1206  
  E-mail:w-pranee@kyocera-crystal.jp  
  46 ไร่  
34 บจก.  เคียวเซร่า (ประเทศไทย)          โรงงาน 1 ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 86/1 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    ญี่ปุ่น
  ต.บ้านกลางอ.เมือง จ.ลำพูน 51000    
  โทร. 0-5358-1530-2    โทรสาร 0-5358-1529  
  E-mail:sajja-s@optrex.co.jp  
  47 ไร่                  
35 บจก.  ช้าฟเนอร์ อี เอ็ม ซี   ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  67 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    สวิส
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   
  โทร.0-5358-1104-6 โทรสาร 0-5358-1019  
  E-mail:stanakit@schaffner.com  
  10 ไร่  
36 บจก.  ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี          โรงงาน 1 ผลิตหัวไม้กอล์ฟทำจากอลูมิเนียม 
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 66 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ไทย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000     
  โทร. 0-5358-1524-6 โทรสาร  0-5358-1527         
  E-mail:info@superalloy.com  
  4 ไร่  
37 บจก.  ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี          โรงงานที่ 2 ผลิตชิ้นส่วนหัวไม้กอล์ฟ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 66/1 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ไทย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000     
  6 ไร่  
38 บจก.  ซาฟราน เคบิน ลำพูน ผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 68/2-3 หมู่4นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   เครื่องใช้ภายในเครื่องบิน
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000  โทร.0-5356-9300,  ดัทช์
  โทรสาร 0-5358-1541,0-5358-2127-8   
  E-mail:lamphun@driessen.com/27 ไร่  
39 บจก. ดาต้ามาร์ (ประเทศไทย)  ผลิตหน่วยบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 179/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ รับและส่งผ่านสัญญาณคลื่นความถี่ที่ใช้
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า/สิ่งทอและใช้ใน
     การยืนยันและติดตามสัตว์เลี้ยง/ปศุสัตว์
  โทร. 0-5358-2021-2 โทรสาร 0-5358-2680 สวิส
  E-mail:datamars.com  
40 บจก.  โตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย)   ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 69/2 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    และประกอบอัลบั้มรูป
   ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น, ไทย
  โทร. 0-5358-1241-3,0-5355-2126-7  
  โทรสาร  0-5355-2128,0-5358-1240  
  E-mail:c-teerawoot@tokyo-coil.co.th               
  6 ไร่  
41 บจก.  ทาคาโนะ (ประเทศไทย)             โรงงานที่ 1 ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 89/1 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น, ไทย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  โทร.0-5358-1450,  
  0-5358-1452-3โทรสาร 0-5358-1449    
  E-mail:takano@lamphun.net  
  21 ไร่  
42 บจก.  ทาคาโนะ (ประเทศไทย)             โรงงานที่ 2 ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 101  หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น, ไทย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
  6  ไร่  
43 บจก.  ทีเอสพี-ที   ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  เกาหลี, ฮ่องกง
  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000      
  โทร. 0-5355-2377-80 โทรสาร  0-5355-2381  
  E-mail:info@tsp-t.com  
  6  ไร่  
44 บจก. ที ดับบลิว (ไทยแลนด์) กิจการซื้อมาขายไป
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 69/2 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    ไทย
   ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
     
     
45 บจก.  ไทยซึโนดะ   ผลิตเครื่องมือตัดทำด้วยเหล็ก (คีม)
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่101/1 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ญี่ปุ่น
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000   
  โทร.0-5358-1538-9  โทรสาร 0-5358-1540  
  E-mail:tsunodatlt@lamphun.net  
  22  ไร่  
     
     
     
     
     
     
     
46 บจก.  ไทย เอช เค ดี   ชุบเคลือบผิวชิ้นส่วนโลหะ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่  13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น
  ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000     
  โทร. 0-5355-2591-2 โทรสาร 0-5355-2593  
  E-mail:gas@thkd.co.th  
  6  ไร่  
47 บจก.  นิชชินโบไมโคร ดีไวซส์ (ประเทศไทย)  ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่  13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น
  ต.มะเขือแจ้อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
   โทร. 0-5358-1260-5  โทรสาร 0-5358-1266-8  
  E-mail:pnl@thainjr.co.th.  
  35 ไร่  
48 บจก.  อินเตอร์เนชันแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่  โรงงานที่ 1 ผลิตเครื่องประดับกาย
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 295 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ฝรั่งเศส, สวิตซ์, ไทย
  ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000     
  โทร. 0-5358-1065-8โทรสาร  0-5358-1069  
  E-mail:hirota@loxinfo.co.th  
  13  ไร่  
     
49 บจก.   ออบเรย์ (ประเทศไทย)   ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 60/29 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   (มอเตอร์ขนาดเล็กและเครื่องมือแพทย์)
  ต.บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน 51000     ญี่ปุ่น, ไทย
  โทร. 0-5358-1386-9  โทรสาร 0-5358-1385  
  E-mail:aroonrat@namiki.co.th  
  24 ไร่  
50 บจก.  นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)        คลังสินค้าเพื่อรับฝากเก็บ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ตัวแทนขนส่งสินค้า
  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน   51000 ไทย,ญี่ปุ่น
  โทร.0-5358-2151-2,0-5358-2645-8   
  โทรสาร 0-5358-2649  
  3 ไร่  
51 บจก.  เบอร์นิน่า  (ไทยแลนด์)  ผลิตชิ้นส่วน, อุปกรณ์,
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 79/1 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ส่วนประกอบจักรเย็บผ้าและจักร
  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน 51000    เย็บผ้าสำเร็จรูป
   โทร. 0-5358-1343-50 โทรสาร  0-5358-1351 สวิส
  E-mail:bernina@chmai.loxinfo.co.th  
  17  ไร่  
52 บจก.  ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย)   ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 141 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไต้หวัน, ไทย, ญี่ปุ่น
  ต. บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
  โทร. 0-5358-2172-5  โทรสาร 0-5358-2179  
  E-mail:fscthai@yahoo.com  
  7 ไร่  
53 บจก.  ฟิสบา (ประเทศไทย)   ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่ทำมา
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 76/3 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   จากผ้า,ผ้าม่าน
  ต.บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น, สวิส
  โทร. 0-5358-1440, 0-5358-1494,0-5358-1475  
  โทรสาร 0-5358-1492-3  
  E-mail:poowadon.t@fisba.co.jp  
  6  ไร่  
     
54 บจก.  มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  ผลิต/ประกอบชิ้นส่วน
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์
  ต.บ้านกลาง   อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   อิเล็กทรอนิกส์
   โทร. 0-5358-1158-66  โทรสาร 0-5358-1075 ญี่ปุ่น
  E-mail:apichai.mtl@murata.co.th  
  94 ไร่  
55 บจก. ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) ผลิต/ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 105/3  หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญี่ปุ่น
   ต.บ้านกลาง   อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
  โทร. 0-5358-1686-9  โทรสาร 0-5358-1690  
  E-mail:niyada@yet.ricoh.com  
  9 ไร่   
56 บจก.  ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม                    โรงงาน 2           ผลิตส่วนประกอบชุดชั้นในสตรี  
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 203 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ญี่ปุ่น, ฮ่องกง
  ต. บ้านกลาง   อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000     
  โทร. 0-5355-4586  โทรสาร 0-5355-4579        
  E-mail:lpadm@utaxfm.com  
  10 ไร่  
57 บจก.  ลานนาเฟรม                     โรงงาน 1 ผลิตกรอปรูปและอุปกรณ์ตกแต่ง
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    ภายจากไม้
   ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น, ไทย
  โทร.0-5358-1239,0-5358-1465   
  โทรสาร 0-5358-1238  
  E-mail:lnframe@cscom.com  
  7   ไร่  
58 บจก.  ลานนาเฟรม                   โรงงาน 2 ผลิตกรอปรูปและอุปกรณ์ตกแต่ง
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    ภายในจากไม้
   ต.บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น, ไทย
  โทร.0-5358-1239,0-5358-1465   
  โทรสาร 0-5358-1238  
  4  ไร่  
59 บจก.  ลำพูนซิงเดนเก็น   ผลิต/ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 105 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    ญี่ปุ่น
  ต.บ้านกลางอ.เมือง จ.ลำพูน 51000   
  โทร.0-5358-1406-11, 0-5358-1510-11   
  โทรสาร0-5358-1405  
  E-mail:lumphun.shindengen.co.jp  
  23  ไร่  
60 บจก.  สเต็ปสโตนส์                                 การเจียระไนเพชร
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 72/1 หมู่ 13 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  อินเดีย
   ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   
  โทร. 0-5358-1085-6 โทรสาร 0-5358-1089  
  E-mail:personnel@stepstonesltd.com  
  5 ไร่  
61 บจก.สมาร์ท เลทเธอร์                      หยุดกิจการ พ่นสีหนังสำเร็จรูป
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  45 หมู่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไทย,อิตาเลียน
  ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000     
  9 ไร่  
62 บจก.  สยามไวร์เน็ตติ้ง   ผลิตตาข่ายลวดถัก  สายพาน
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 89/2 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ลำเลียงแบบลวดถักและผลิตภัณฑ์
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    เกี่ยวกับลวดถักอื่น ๆ
  โทร. 0-5358-1516-8 โทรสาร 0-5358-1519 อเมริกัน,ญี่ปุ่น
  E-mail:borisooth@kwn.co.jp  
  16  ไร่  
63 บจก.  อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ โรงงานที่ 2 ผลิตเครื่องประดับกาย
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 292 หมู่  13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ฝรั่งเศส, สวิส, ไทย
   ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
   โทร. 0-5355-2683-6 โทรสาร 0-5355-2687  
  E-mail:imaj41@imajthailand.com                    
  3  ไร่  
     
     
64 บจก.  อินเตอร์เนชั่นแนล  พรีซิชั่น โปรดักท์         ผลิตเครื่องใช้ เครื่องประดับที่ทำจากโลหะ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  76 หมู่ 4   นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เครื่องหนังและไม้แม่พิมพ์
   ต.บ้านกลาง  อ.เมือง จ.ลำพูน    51000 ไทย
  โทร. 0-5358-1116-8   โทรสาร  0-5358-1120  
  8 ไร่  
     
     
     
     
     
     
     
     
65 บจก.อิลิมาเทค (ประเทศไทย) ซื้อมา-ขายไป วัตถุดิบ 
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เครื่องจักร  เครื่องมือ
  อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 ญี่ปุ่น
  โทร. 02-6408144 โทรสาร 02-6408147  
  E-mail:nareerad@elematec.com  
66 บจก.  อีเล็คโทรเซรามิคส์  (ไทยแลนด์)   ผลิตแผ่นอลูมินาเซรามิคส์  ใช้สำหรับ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  อิเล็กทรอนิกส์
   ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น
  โทร. 0-5358-1036-8 โทรสาร 0-5358-1039  
  E-mail:admin@ect.co.th  
  40  ไร่  
67 บจก.เออนี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนอิเล็อทรอนิกส์,ฉีดพลาสติก
  โรงงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สวิส
  ต.บ้านกลาง     อ. เมือง       จ.ลำพูน   51000  
  โทร. 0-5358-1750-8   โทรสาร 0-5358-1759  
  E-mail:rakchanok.c@erni.co.th  
  7  ไร่  
     
68 บจก.  เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย)   ผลิตแปรงเสริมสวยและพู่กันงาน
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  297  หมู่  13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ศิลป์และส่วนประกอบต่าง ๆ
  ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000  อเมริกัน
  โทร. 0-5358-1044-5 โทรสาร 0-5358-1046  
  E-mail:brush@fmbrush.com  
  4  ไร่  
69 บจก.  เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่    ผลิตเครื่องประดับจากทองเหลือง,ทองแดง
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 79/2  หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   เงิน,ดีบุก ซึ่งมีหรือไม่มีอัญมณีประดับ
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000  ไทย, ฝรั่งเศส
  โทร. 0-5358-1361-3  โทรสาร 0-5358-1364  
  E-mail:frjewel@loxinfo.co.th   
  6   ไร่  
70 บจก.  เอส เอ็ม วี  (ไทยแลนด์)   ผลิตเครื่องประดับกายสำเร็จรูปและกึ่ง
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่    80  หมู่  4     นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    สำเร็จรูป
  ต. บ้านกลาง   อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    ฝรั่งเศส, ไทย
  โทร. 0-5355-2504-8 โทรสาร 0-5358-1133-4  
  E-mail:rakdao@smv.co.th      
  5 ไร่  
71 บจก.  นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์)  โรงงาน 1 ผลิตก๊าชไนโตรเจน
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    ไทย,ญี่ปุ่น
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000   
  โทร.0-5355-2828, 0-5355-4612-3   
  โทรสาร 0-5355-4614   
  2 ไร่  
72 บจก.  โอกิ พรีซิชั่น  (ประเทศไทย)   ประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 89/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ญี่ปุ่น
   ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    
  โทร. 0-5355-4605   โทรสาร 0-5355-4606  
  E-mail:si-nareerat@oki.com  
  13  ไร่  
     
73 บจก.โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิพออนบอร์ด
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 89/3 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   สำหรับหัวพิมพ์ของเครื่องปริ้นเตอร์
   ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น
  โทร. 0-5358-2530   โทรสาร 0-5355-4606  
  E-mail:ch-thepmongkol@oki.com  
74 บมจ.  ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส   ผลิต/ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 101/2 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   อเมริกัน, ดัทซ์, จีน, ไทย
   ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000   
  โทร. 0-5358-1565-73 โทรสาร 0-5358-1290-2  
  E-mail:niramon@lpn.hanabk.th.com  
  24  ไร่  
75 บจก.  โฮยา ลำพูน              โรงงาน 1 ผลิต Polishing Glass Disk
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 60/26 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในการผลิต
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000  แผ่นแก้ว,แก้วตาเทียมและ
  โทร.0-5355-2576,0-5358-2139, 0-5355-2641-5 เลนส์สัมผัส(Contact lens)
  โทรสาร 0-5355-2217 ญี่ปุ่น
  E-mail:veeraya.hr@md.hoya.co.jp  
  19  ไร่  
76 บจก.  โฮยา ลำพูน           โรงงาน 2 ผลิต Polishing Glass Disk
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  75/2  หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในการผลิต
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   แผ่นแก้ว,แก้วตาเทียมและ
  โทร.0-5355-2576,0-5358-2139, 0-5355-2641-5 เลนส์สัมผัส(Contact lens)
  โทรสาร 0-5355-2217 ญี่ปุ่น
  24 ไร่  
77 บจก.  โฮยา ออปติคส์  (ประเทศไทย)      โรงงาน1 ผลิตเลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 60/31หมู่  4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และ Optical Devices
   ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    ญี่ปุ่น
  โทร. 0-5203-9331-4   
  โทรสาร 0-5203-9329-30  
  E-mail:Malee_Moonmung@sngw.els.hoya.co.jp  
  12 ไร่  
78 บจก.  โฮยา ออปติคส์  (ประเทศไทย)      โรงงาน 2 ผลิตเลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่  68/4  หมู่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และ Optical Devices
   ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000    ญี่ปุ่น
  โทร. 0-5203-9331-4   
  โทรสาร 0-5203-9329-30  
   12 ไร่  
79 บจก.  โฮยา ออปติคส์  (ประเทศไทย)     โรงงาน 3  ผลิตเลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 60/32 หมู่  4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และ Optical Devices
   ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น
  โทร. 0-5203-9331-4   
  โทรสาร 0-5203-9329-30  
   6 ไร่  
80 บจก.  โฮยา ออปติคส์  (ประเทศไทย)      โรงงาน 4   ผลิตเลนส์สำหรับกล้องถ่ายภาพ
  โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 296  หมู่ 13  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   และ Optical Devices
   ต.มะเขืแจ้  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   ญี่ปุ่น
  โทร. 0-5203-9331-4   
  โทรสาร 0-5203-9329-30  
  9 ไร่  
  เขตพาณิชยกรรม  
81 บจก.กิตกวิน กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์กรรม
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  สนามฟุตบอล,ศูนย์การออกกำลังกาย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน    51000 ไทย
  โทร.0-5358-1707  
  8 ไร่  
82 บจก.กิตกวิน กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์กรรม
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนามฟุตบอล,ศูนย์การออกกำลังกาย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน    51000 ไทย
  4 ไร่  
83 บจก.กิตกวิน กิจการเกี่ยวกับพาณิชย์กรรม
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ 4นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนามฟุตบอล,ศูนย์การออกกำลังกาย
  ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน    51000/3ไร่ ไทย
84 บจก.ทรีเลิฟ 2011 จำกัด อาคารพาณิชย์
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  159 หมู่ที่ 3 ต.ต้นธง อ.เมืองจ.ลำพูน 51000 ไทย
  โทร.0-5351-0019  
  3 ไร่  
85 นางบุญทอง    ขันแก้วผาบ อาคารพาณิชย์
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย
  ต.บ้านกลาง   อ.เมือง จ.ลำพูน  51000  
  3  ไร่  
86 นายมนตรี  อุทัยภัตรากูร  /นายชยัญญ์  รอตภัย อาคารพาณิชย์
  เลขที่107/8-9หมู่4นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ไทย
  ต.บ้านกลาง  อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   
  4 ไร่  
87 หจก.  ลำพูนเรียลเอสเตท   อาคารพาณิชย์
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 12/3  ถนนวังทอง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  51000 ไทย
   โทร. 0-5353-2163  
  7  ไร่  
88 บจก. เลิศธนาทรัพย์                           กิจการที่เกี่ยวกับพาณิชย์กรรม
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่138/1หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย
  ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน 51000  
  โทร.0-5355-2919-22 โทรสาร 0-5355-2990  
  15 ไร่  
89 นายวรวิทย์   วรรณภิระ                      จำหน่ายรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่189 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ   ไทย
   ต.บ้านกลาง  อ.เมือง    จ.ลำพูน     51000  
  โทร.081-5689568 โทรสาร 0-5359-1222-5  
  5 ไร่  
90 นางสาวสมควร  จำนงค์นิตย์                    อาคารจำหน่ายสินค้า ลานเอนกประสงค์
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 17 ถนนลิขสิทธิ์ราษฎร์วิถี ต.หนองป่าครั่ง ไทย
  อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 500007  
  โทร.086-4302847  
  12ไร่  
91 นายสุรินทร์         ตั้งสุทธิธรรม                         อาคารพาณิชย์
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่   310 หมู่ 9  ต. สันกลาง          ไทย
  อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
   3ไร่   
92 นายอุดม  โตแสงชัย                                      กิจการที่เกี่ยวกับพาณิชย์กรรม
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 30 ถนนราชดำเนิน  ต.ศรีภูมิ   ไทย
  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   
  โทร.0-5321-3017  โทรสาร 0-5322-5288   
   12ไร่     
93 เขตที่พักอาศัย  
  บจก.  เคอีซี (ประเทศไทย)                    ที่พักอาศัย
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่60/28หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เกาหลี
  ต.บ้านกลางอ.เมือง  จ.ลำพูน 51000  
  โทร.0-5358-1417-22 โทรสาร0-5358-1416  
  3  ไร่  
94 นายประพันธ์  วิริยา                                   อาคารคอนโดมิเนียม
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่137 หมู่ 4  นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไทย
   ต.บ้านกลาง อ.เมือง  จ.ลำพูน 51000   
  โทร. 081-3404080/5ไร่  
           
     
     
     
     
  เขตสาธารณูปโภค  
95 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สถานีไฟฟ้าย่อย
  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ ไทย
  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50000/8ไร่  

 

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ    

 60 หมู่ 4ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000    โทรศัพท์ 0-5358-1061โทรสาร 0-5358-1060