ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สนน. จัดอบรม เรื่อง...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน (สอจ.ลพ.)จัดการอบรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ Eco ปี 63  เรื่อง...

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM. 2.5 ...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วยพนักงาน, บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด...

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พร้อมด้วย ผจก.บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการในภาวะแล้ง...

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน...

รายงานการเฝ้าระวังระดับน้ำแม่กวง...

สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. ระดับน้ำแม่กวง ณ บริเวณจุดสูบอยู่ที่ 0.24 เมตร ลดลง 0.02 เมตร จากวันที่ 23 ก.พ.2563 ระดับน้ำอยู่ในระดับวิกฤต...

ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง...

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม เรื่อง...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด