ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สนน. จัดอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์...

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. สนน. ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.) จัดอบรมเรื่อง “หลักเกณฑ์...

...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563  สนน. ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และผู้ประกอบการนิคมฯภาคเหนือ สร้างฝายชะลอน้ำพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เสริมหรือทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ...

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน...

...

   

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด