ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้เสริมทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ...

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2562  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้เสริมทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ ภายใต้โครงการ"สานสายใย...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน...

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน...

การตรวจประเมินเบื้องต้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence

ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับ ทปษ. เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

กิจกรรม “เปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.)...

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -13.00 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ. สนน. เป็นประธานจัดกิจกรรม “เปิดบ้านนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.)...

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก...

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. กนอ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ "SMART ECO: Together We Are One"...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด