ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018 ของบจก. โค๊ชชิ่ง แอนด์ แทรนนิ่ง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงาน ISO ดร.ทอง พุทธลอด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ...

สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับกองความปลอดภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)...

เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเตลื่อนดิจิทัล...

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสถิติจังหวัด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ผู้สนใจประสงค์เข้าร่วม...

ขยายเวลางานรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ขยายเวลางานรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561   กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ....

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 เนื่องด้วยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงขอประกาศนโยบายตามเอกสารแนบนี้  

เชิญเข้ารับการสัมนาเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกสภาวิศวกร ฟรี..!!! 26 -27 ก.พ. นี้

สภาวิศวกรในฐานะองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชึพวิศวกรรมควบคุมซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการ ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมตามเจษนารมณ์ของพรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด