ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดประชุมผู้ประกอบการ ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการและการให้บริการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก...

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. กนอ. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ "SMART ECO: Together We Are One"...

การลงทะเบียนขอใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนขอใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง เปิดรับลงทะเบียนและขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19...

No Gift Policy งดการให้ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ...

    ขอประชาสัมพันธ์นโยบายของผวก.กนอ. No Gift Policy งดการให้ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ ในทุกโอกาส...

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัย...

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงานในช่วงฤดูหนาว              ตามที่...

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018 ของบจก. โค๊ชชิ่ง แอนด์ แทรนนิ่ง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงาน ISO ดร.ทอง พุทธลอด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด