ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ขอเชิญร่วมจัดทำเข็มกลัดริบบิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ชุมชน+บคคลทั่วไป

ขอเชิญร่วมจัดทำเข็มกลัดริบบิ้น เพื่อแจกจ่ายแก่ชุมชน+บคคลทั่วไป เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (OSS)...

เชิญเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรการตีความข้อกำหนด ISO 9001:2015...

เชิญเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรการตีความข้อกำหนด   ISO 9001:2015 และการเตรียมความพร้อมสาหรับการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพฉบับใหม่ (ISO 9001:2015 Implementation  and...

โครงการระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัย

          ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) อยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำโครงการระบบติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรม...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ  ...

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ   "สมัครสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม" ครั้งที่ 4/2559  โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม...

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน "เยาวชนห่างไกลยาเสพติดคัพ ครั้งที่ 1"...

ขอเชิญ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน และชมการแข่งขัน ฟุตบอล "เยาวชนห่างไกลยาเสพติดคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 กันยายน 2559 ณ...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด