ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย นิคมฯ ภาคเหนือ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน. เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย นิคมฯ ภาคเหนือ ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 9 แผน...

สนน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “วางแผนสุขภาพ ทำงาน อย่างมีสุข”

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน. เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “วางแผนสุขภาพ ทำงาน อย่างมีสุข” ณ...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด