ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

สนน. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 3 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ...

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 -12.00 น. รผก.ปก.1 มอบหมายให้ ผอ.สนน. (นางสิริมนต์ โกมุทานนท์) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563...

สนน. มอบถุงยังชีพ โครงการ "นิคมฯ ภาคเหนือ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ"

วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563 สนน. ร่วมกับบริษัท GUSCO นำโดย ผอ. สนน.(นางสิริมนต์ โกมุทานนท์) มอบสิ่งของเป็นถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ ตามโครงการ "นิคมฯ...

...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 -12.00 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน....

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด