ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

การลงทะเบียนขอใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนขอใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง เปิดรับลงทะเบียนและขอใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 19...

No Gift Policy งดการให้ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ...

    ขอประชาสัมพันธ์นโยบายของผวก.กนอ. No Gift Policy งดการให้ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ ในทุกโอกาส...

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัย...

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงานในช่วงฤดูหนาว              ตามที่...

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018 ของบจก. โค๊ชชิ่ง แอนด์ แทรนนิ่ง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงาน ISO ดร.ทอง พุทธลอด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ...

สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับกองความปลอดภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)...

เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเตลื่อนดิจิทัล...

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสถิติจังหวัด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ผู้สนใจประสงค์เข้าร่วม...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด