ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนนส่องสว่าง บริเวณสำนักงานและบ้านพักพนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟฟ้าถนนส่องสว่าง บริเวณสำนักงานและบ้านพักพนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีเอกสารดังนี้ กำหนดยื่นซอง 28 มีนาคม 2560 - 18 เมษายน 2560 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

1.ประกาศสอบราคา

2.ราคากลาง

3.เอกสารสอบราคา

4.แบบรูปและรายการ

5.TOR