ติดต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

  • 60 หมู่ 4 ถนนทางหลวงหมายเลข 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
  • + โทรศัพท์ : 0-5358-1061 + โทรสาร : 0-5358-1060
  • northnikom.1@ieat.mail.go.th

สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ