สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้ประกอบการ บ. กัสโก้ ร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ

วันเสาร์ที่ 2 กค.2559 สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ผู้ประกอบการ บ.กัสโก้ ร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณต้นน้ำเขตตำบลมะเขือแจ้ที่ใหลลงมาสู่อ่างแม่ตีบ จังหวัดลำพูน

  • วันที่: 2 กรกฎาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กนอ. ปันน้ำใจช่วยภัยแล้ง