สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้ประกอบการ บ. กัสโก้ ร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ

วันเสาร์ที่ 2 กค.2559 สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  ผู้ประกอบการ บ.กัสโก้ ร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จัดกิจกรรมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ บวชป่า และสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณต้นน้ำเขตตำบลมะเขือแจ้ที่ใหลลงมาสู่อ่างแม่ตีบ จังหวัดลำพูน