โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ณ ห้องประชุม  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โลหิตที่ได้รับการบริจาค จำนวน  44,050   ซีซี

 

  

  • วันที่: 3 ธันวาคม 2558
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ

สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้ประกอบการ บ. กัสโก้...