โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ ณ ห้องประชุม  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โลหิตที่ได้รับการบริจาค จำนวน  44,050   ซีซี