กนอ. ปันน้ำใจช่วยภัยแล้ง

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดทำแผนบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่นิคมฯทุกแห่งทั่วประเทศ  ซึ่งนิคมฯภาคเหนือ เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรก โดยการมอบถังเก็บน้ำสำรองขนาดความจุ 2,000 ลิตรสำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชนให้แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ ในวันที่  17 ก.พ.59จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนบ้านวังทอง 2.ชุมชนบ้านศรีบุญยืน 3.ชุมชนบ้านสันป่าฝ้าย 4.ชุมชนบ้านขี้เหล็ก 5.ชุมชนบ้านสันปูเลย 6.ชุมชนบ้านเวียงยอง (หมู่ 3) รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 ถัง ชุมชนละ 4 ถังโดยมี พล.อ.วรพงษ์    สง่าเนตร ประธานกรรมการ กนอ. เป็นประธานในการมอบถังเก็บน้ำสำรองในครั้งนี้

 

   

  • วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

สนง.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ผู้ประกอบการ บ. กัสโก้...

กิจกรรม “จักรยานสานสัมพันธ์ – ปั่นปันน้ำใจ เติมลมหายใจเพื่อน้อง”