จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการเข้ม 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด โดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเฉียบขาด มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2559 โดยกำหนดมาตรการเข้มงวดในช่วง 60 วันอันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด หากพบเห็นจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด มีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี
 
ตามมาตรการ 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด ได้กำหนดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 เมษายน 2559 เป็นช่วงวิกฤตหมอกควันและไฟป่า ห้ามมิให้ผู้ใดเผากิ่งไม้ใบไม้ เผาสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะมูลฝอย หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดทันที โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน (อสม.) ร่วมกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลไม่ให้ราษฎรเผาพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้จะดำเนินคดีแก่ผู้ที่บุกรุกแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดจะพิจารณาใช้นโยบายอพยพราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่า โดยจะใช้นโยบายอพยพราษฎรที่บุกรุกออกจากพื้นที่ป่า และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับผู้กระทำผิดกรณีจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่า จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20, 000 บาท ถึง 150,000 บาท กรณีที่กระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท
หากพบเห็นไฟไหม้ในทุกพื้นที่ หรือคนจุดไฟเผาขยะ เผาป่า เผาพื้นที่ทางการเกษตร สามารถแจ้งเหตุได้ที่ โทร. 191 เจ้าหน้าที่จะไปจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายทันที