ขอสนับสนุนเงินบริจาคหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคโครงการ “กนอ.ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้”

 

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ร่วมกับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย และพันธมิตร จัดโครงการ “กนอ. ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่ได้เกิดมรสุม ฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยขึ้นในเขตพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ จึงเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ทรัพย์สิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมทั้งเรือกสวนไร่นาเกิดความเสียหาย มีผู้เสียชีวิตและไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

 

  • วันที่: 17 มกราคม 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง "ปรับตัว...เปลี่ยนแปลง..เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการเข้ม 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด...