เชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง "ปรับตัว...เปลี่ยนแปลง..เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

 

  • วันที่: 18 มกราคม 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

Happy new year 2017 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ขอสนับสนุนเงินบริจาคหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคโครงการ...