การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2560

การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 1/2560  โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

 

  • วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการเข้ม 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)