จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว สารเคมีและอัคคีภัย

จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว สารเคมีและอัคคีภัย ณ บจก.เลิศธนาทรัพย์ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559