จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว สารเคมีและอัคคีภัย

จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ดำเนินการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีแผ่นดินไหว สารเคมีและอัคคีภัย ณ บจก.เลิศธนาทรัพย์ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

  

   

  

  

  

 

 

  • วันที่: 19 พฤษภาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

การจัดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ"

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ...