สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรมภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านทางการศึกษา เพื่อฝึกทักษะการเรียนพื้นฐานการงานอาชีพ หลักสูตร "ซ่อมแซมเสื้อผ้าและประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า"

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรมภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านทางการศึกษา เพื่อฝึกทักษะการเรียนพื้นฐานการงานอาชีพ หลักสูตร "ซ่อมแซมเสื้อผ้าและประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า" ในโครงการ "สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ร่วมสานฝัน ให้เยาวชน" วันที่ 7-8 กันยายน 2559  ณ โรงเรียนศรีบุญยืน - วังทอง

  

   

  

    

 

 

  • วันที่: 7 กันยายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ...

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรม "มอบทุนการศึกษา" ภายใต้โครงการ...