นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรม "มอบทุนการศึกษา" ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ"

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรม "มอบทุนการศึกษา" ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ" จำนวน 8 โรงเรียน คือ รร.ศรีบุญยืน-วังทอง , รร.วัดขี้เหล็ก , รร.ฮ่องกอม่วง , รร.บ้านแจ่ม , รร.ฮ่องกอก , รร.ศรีดอนชัย , รร.เวียงยอง และ รร.เหมืองง่า  โดยมีผู้สนับสนุนร่วมมอบทุนจาก บจก.โฮยา กลาสดิสค์  บจก.โฮยา ออปติคส์ , บจก.ยูแท็กซ์ และ บจก.ซัน-เอสึ เอนจ์

  

   

  

    

 

 

  • วันที่: 12 กันยายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ...

งานสัมมนาเรื่อง "ปรับตัว...เปลี่ยนแปลง..เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"