งานสัมมนาเรื่อง "ปรับตัว...เปลี่ยนแปลง..เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรม "ปรับตัว...เปลี่ยนแปลง..เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 

  

 

 

 

 

 

  

 

  • วันที่: 27 มกราคม 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรม "มอบทุนการศึกษา" ภายใต้โครงการ...

พิธีเปิดศูนย์ SMEs Industry Transformation Center : SMEs-ITC...