พิธีเปิดศูนย์ SMEs Industry Transformation Center : SMEs-ITC นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

                    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.15 - 10.00 น. กนอ. จัดพิธีเปิดศูนย์ SMEs Industry Transformation Center : SMEs-ITC นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน อย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.สมจิณณ์ พิลึก  ผวก.กนอ. , นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รผก.บพ. , นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รผก.ปก.1 , ผู้บริหารและพนักงาน กนอ , ผู้บริหารภาครัฐและเอกชน , วิสาหกิจชุมชน  SME ในพื้นที่มาร่วมงานกว่า 300 คน นอกจากพิธีเปิดดังกล่าวแล้ว               ในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง กนอ. , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ  มีพิธีมอบเครื่องมืออุปกรณ์ของอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนให้แก่ศูนย์ SMEs ITC. ,  พิธีส่งมอบผลงานการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ , การจัดแสดงนิทรรศการแนะนำผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงาน Big Brother และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

  • วันที่: 10 ธันวาคม 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

งานสัมมนาเรื่อง "ปรับตัว...เปลี่ยนแปลง..เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ"

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(สนน.) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน...