ประกาศราคากลางงานเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถสาหรับผู้มาติดต่อราชการ โรงรถดับเพลิง (ด้านหน้าอาคารสานักงาน)

ชื่อโครงการ เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถสาหรับผู้มาติดต่อราชการ โรงรถดับเพลิง (ด้านหน้าอาคารสานักงาน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

  • วันที่: 6 สิงหาคม 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ ชายหญิง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ประกาศราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC