ประกาศราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

  • วันที่: 7 สิงหาคม 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางงานเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถสาหรับผู้มาติดต่อราชการ โรงรถดับเพลิง...

ประกาศราคางานจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC