กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้เสริมทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ ภายใต้โครงการ"สานสายใย ใส่ใจต้นน้ำ" ณ ป่าห้วยขุนน้ำ ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ. ลำพูน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2562  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้เสริมทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ ภายใต้โครงการ"สานสายใย ใส่ใจต้นน้ำ" ณ ป่าห้วยขุนน้ำ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมทั้งเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติป่าต้นน้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี พนักงาน      ผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้  เข้าร่วมกิจกรรม

 

  • วันที่: 30 กรกฎาคม 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้...

...