เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายกากอุตสาหกรรมและการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว”

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม

เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายกากอุตสาหกรรมและการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.30 น.-15.30 น.

ณ ห้องประชุม สนง.นิคมฯ ภาคเหนือ (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

-----------------------------------------------------------

>> เอกสารประกอบการเข้าอบรม <<

1.ระบบการกำกับดูแลและการดำเนินการตามกฎหมาย

2.การขอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สก.1 และ สก.2.

3.การรายงานประจำปีตามแบบ สก3.ppt

4.หลักเกณฑ์ สก.2

5.ตัวอย่างการกรอกรายงานประจำปี (สก.3)

6.กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ

7.GI สอจ.4 ลำพูน

8.GI 4 ลำพูน

  • วันที่: 3 มกราคม 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดการใช้พลังงาน =...

เชิญเข้ารับการสัมนาเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกสภาวิศวกร ฟรี..!!! 26 -27 ก.พ. นี้