การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดการใช้พลังงาน = ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร"

ขอเชิญผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ลดการใช้พลังงาน = ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร" วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โดยวิทยากรจาก ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือในด้านการจัดการพลังงาน 

  • วันที่: 26 กันยายน 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรมรวมใจร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในภาคแรงงานและสถานประกอบการ

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...