เชิญเข้ารับการสัมนาเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกสภาวิศวกร ฟรี..!!! 26 -27 ก.พ. นี้

สภาวิศวกรในฐานะองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชึพวิศวกรรมควบคุมซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการ ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมตามเจษนารมณ์ของพรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542  มีความประสงค์จัดสัมนาเพิ่มพูนความรู้แก่สมาชิกสภาวิศวกร จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสััมพันธ์การสัมนา ตามหัวข้อดังนี้ "รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่านเท่านั้น...!!!!"

 

 

 

 

  • วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015