สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

 เนื่องด้วยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงขอประกาศนโยบายตามเอกสารแนบนี้