โครงการ" ส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ"

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยจัดเป็นกิจกรรมฝึกอาชีพการทำขนมดอกจอกและทองม้วน ให้กับตัวแทนชุมชนโดยรอบนิคมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • วันที่: 16 มิถุนายน 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

สนน. มอบถุงยังชีพ โครงการ "นิคมฯ รักษ์ชุมชน"