สนน. มอบถุงยังชีพ โครงการ "นิคมฯ รักษ์ชุมชน"

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2563 สนน. ร่วมกับบริษัท GUSCO นำโดย ผอ. สนน.(นางสิริมนต์ โกมุทานนท์) มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่อาศัยในชุมชนโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ ตามโครงการ "นิคมฯรักษ์ชุมชน" ภายใต้แผนงานโครงการ CSR สนน. ประจำปี 2563   โดยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนจำนวน 5 ชุมชน  ได้แก่ ชุมชนบ้านสันป่าฝ้าย, ชุมชนบ้านขี้เหล็ก, ชุมชนบ้าน สันปูเลย,  ชุมชนบ้านศรีบุญยืนและชุมชนบ้านวังทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

  • วันที่: 18 มิถุนายน 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ" ส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ"

สนน.อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ