สนน.อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 พนักงาน สนน. รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และในตอนบ่าย สนน.ร่วมกับ บจก. GUSCO และเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกันฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอัคคีภัย ณ สำนักงานนิคมฯ ภาคเหนือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • วันที่: 23 มิถุนายน 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

สนน. มอบถุงยังชีพ โครงการ "นิคมฯ รักษ์ชุมชน"

ขอเชิญร่วมโครงการ “ตู้ กนอ.ปันสุข” ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง