ขอเชิญร่วมโครงการ “ตู้ กนอ.ปันสุข” ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการ “ตู้ กนอ.ปันสุข” ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน สร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันความสุข บรรเทาความทุกข์ให้แก่ประชาชน โดยกระจายไปในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กนอ.สำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมทั่วประเทศ  โดย นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมเติมของในตู้ปันสุข ณ นิคมฯ ภาคเหนือ เพื่อเป็นการร่วมกันแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร เครื่องดื่ม ให้กับผู้ประสบปัญหาท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (Covid-19)

ทั้งนี้ ทาง สนน. ขอเชิญท่านร่วมโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ด้วยการนำสิ่งของใส่ตู้ปันสุข อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยจัดพื้นที่ตั้งตู้ปันสุข จำนวน 2 ตู้ ดังนี้

  1. นิคมฯ ฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่ ณ ริมถนน ฝั่งตรงข้ามสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
  2. นิคมฯ ฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่ ณ บริเวณทางเข้าออก ป้อมด่านศุลกากรเขตประกอบการเสรีที่ 3  หรือบริเวณ  หน้า บจก. นามิกิ พรีซีชั่น ประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • วันที่: 25 มิถุนายน 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

สนน.อบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และขอข้อมูล E-mail Address...