ข้อปฏิบัติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

  • วันที่: 10 มิถุนายน 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กนอ.

โครงการ" ส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ"