แจ้งเลื่อนการดำเนินโครงการ "นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ห่วงใย ใส่ใจ ผู้สูงอายุ" ประจำปี 2564