การจัดอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและการส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” และดาวน์โหลดไฟล์ Presentation

วันที่ 23 มีนาคม 2564  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนำโดยนางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน. ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดอบรมเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและการส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อให้สถานประกอบการทั้งในและนอกนิคมฯ ปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน

 

Download ไฟล์ Presentation ทั้งหมด