เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Click ที่ภาพ เพื่อเข้าถึงหรือดาวน์โหลดเอกสาร