ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรไม่เกิน 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์