ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบโซลาเซลอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ