ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง