ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 24,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง