ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า บริเวณสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง