เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเตลื่อนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสถิติจังหวัด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ผู้สนใจประสงค์เข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเตลื่อนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

 

 

 

 

  • วันที่: 24 มีนาคม 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลางานรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561