สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ร่วมกับกองความปลอดภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารเกณฑ์  Zero Accident Reward ให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานนิคมฯ ภาคเหนือ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม และลดการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัยร้ายแรงของโรงงานให้เป็นศูนย์ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 50 คน

ในการนี้ กนอ. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมฯ/ท่าเรือฯ สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัคร และแบบฟอร์มเอกสารเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามลิงค์ข้างล่าง นี้

โดยสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

  • วันที่: 30 มีนาคม 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเตลื่อนดิจิทัล...

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018