ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018 ของบจก. โค๊ชชิ่ง แอนด์ แทรนนิ่ง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงาน ISO ดร.ทอง พุทธลอด ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงแรมธาริน เชียงใหม่

 

 

  • วันที่: 29 มิถุนายน 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครเข้าร่วมโครงการ Zero Accident Reward ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัย...