ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัย จากการประกอบกิจการโรงงานในช่วงฤดูหนาว

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยจากการประกอบกิจการโรงงานในช่วงฤดูหนาว


             ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2561 ส่งผลให้เกิดสภาพอากาศที่แห้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ/อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว กนอ. จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่าน เฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ภายในพื้นที่ฯ รายละเอียดดังหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
 

  • วันที่: 20 พฤศจิกายน 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระบบ ISO 9001:2015 ,14001:2015 และ 45001:2018

No Gift Policy งดการให้ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ...