สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และบริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และบริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1 กรณีเกิดอัคคีภัย ร่วมกับ บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีหน่วยงาน ท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล สถานีตำรวจฯ ร่วมฝึกซ้อม ณ บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

 

  • วันที่: 24 มิถุนายน 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดงานสัมมนา “Energy Innovation with IoT...

พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561...