สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และบริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และบริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส จัดซ้อมแผนฉุกเฉิน ระดับ 1 กรณีเกิดอัคคีภัย ร่วมกับ บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีหน่วยงาน ท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล สถานีตำรวจฯ ร่วมฝึกซ้อม ณ บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด