สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เปิดงานสัมมนา “Energy Innovation with IoT Solution for Smart Industry”

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 –15.30 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “Energy Innovation with IoT Solution for Smart Industry” โดยมีคุณทวีศักดิ์  ศิริสืบ หัวหน้ากองวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อ Smart Energy Industrial 4.0 และนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับผู้ประกอบการในด้านการนำนวัตกรรมด้านการผลิตมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ ณ ห้องสมจิณณ์ สนน. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 80 คน

 

 

 

 

 

 

  • วันที่: 21 มิถุนายน 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(สนน.) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน...

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และบริษัท โกลบอลยูทิลิตี้ เซอร์วิส...