สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมหารือ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Eco-School

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนน. พร้อมทีมงาน สนน.ได้เข้าพบ นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Eco-School ร่วมกัน โดยได้มีการเยี่ยมชมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต