การตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 ก.พ. 2565 นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนน. เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมตรวจประเมิน

การประชุมการตรวจประเมินแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่ายดังนี้
(เวลา) 9.00 น.-12.00 น. : บริษัท ฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 
(เวลา) 13.30 น.-16.00 น. : บริษัท ลำพูนซิงเด็นเก็น จำกัด 

การประชุมและตรวจประเมินดำเนินการโดยระบบ Microsoft Team ซึ่งมีการนำเสนอภาพภายในโรงงานในรูปแบบการ Live สด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์ได้จากสถานที่จริง ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคระบาด COVID-19  ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน.