สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Web Portal)

 

  • วันที่: 9 มิถุนายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการของ กนอ. ในงานมหกรรม ซืื้อของไทย ใช้ของดี

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Web Portal)