ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการของ กนอ. ในงานมหกรรม ซืื้อของไทย ใช้ของดี

 

  • วันที่: 10 มิถุนายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา...

สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร (Web Portal)