ประกาศผลการดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างออกแบบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก โดยวิธีคัดเลือก

 

  • วันที่: 7 มิถุนายน 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

...

ประกาศสอบราคาจ้างจัดนิทรรศการของ กนอ. ในงานมหกรรม ซืื้อของไทย ใช้ของดี